Szpital miejski

 

      Szpital miejski ufundowany przez Henryka Klimantowicza oddany do użytku 3 sierpnia 1899 roku.
Pierwszym dyrektorem gorlickiego szpitala był Dr. med. Stanisław Krasowski.
Z chwilą wybudowania nowego szpitala, szpital ten poddano gruntownemu remontowi i w chwili obecnej spełnia nadal swoją rolę, nadal służy pacjentom.
Słowo o Henryku Klimontowiczu- fundatorze szpitala w Gorlicach.
Henryk Klimontowicz- oficer z czasów powstania styczniowego 1863 roku. Urodzony w 1836 roku w miejscowości Lebiodka na Litwie.
Z zawodu inżynier drogowy, pełnił w Gorlicach funkcję inżyniera dróg krajowych.
      Był to człowiek wielkiego serca- umierając w 1886 roku testamentem swym zapisał cały swój majątek w wysokości 10 tysięcy złotych reńskich na rzecz budowy szpitala w Gorlicach.
Szpital ten został wybudowany w rekordowo krótkim czasie, bo kamień węgielny pod budowę szpitala został poświęcony w dniu 17 maja 1898 roku a budowa szpitala została zakończona w grudniu tego samego roku. 7 grudnia 1898 roku Rada Powiatowa w Gorlicach odstąpiła nowo wybudowany budynek na własność szpitala. Prawie tyle samo czasu trzeba było na urządzenie szpitala i staranie o obsadę kadrową tak, że dopiero 3 sierpnia 1889 roku nastąpiło otwarcie.

Wstecz