Historia Gorlic

 

 

      Gorlice leżące nad rzeką Ropą zostało założone przez Deresława Karwacjana w latach
1345-1350r.
Założyciel miasta Deresław Karwacjan oraz jego potomkowie panowali w Gorlicach przez przeszło 150 lat. Od nich to zależeć miały losy świeżo założonego miasteczka i możliwość jego przetrwania pod bokiem blisko 100 lat starszego i uprzywilejowanego, królewskiego miasta Biecz.
Władysław Jagiełło w 1417r. nadaje miastu Gorlice prawo magdeburskie.
W maju 1667r. miasto zostało spalone, a ludność wymordowana przez szwedzkich i węgierskich najeźdźców. Podczas tych najazdów w przeciągu 120 lat trzykrotnie spalone i za każdym razem odbudowane. Mieszkańców Gorlic nie szczędziły również różne panujące w tych czasach choroby i zarazy, które dziesiątkowały mieszkańców miasta, jak i okolicznych wsi.
Od roku 1853 do 1858 przebywał w Gorlicach Ignacy Łukasiewicz pionier przemysłu naftowego. Tu skonstruował pierwszą lampę naftową, a w swojej aptece dokonał jako pierwszy w świecie destylacji ropy naftowej.

Tu została zapalona pierwsza lampa naftowa

 

      W pobliżu Gorlic powstała 1885 rafineria ropy (jedna z najstarszych na świecie) i fabryka maszyn wiertniczych, które istnieją do dziś. Podczas I wojny światowej tutaj miało miejsce przełamanie frontu rosyjskiego (bitwa 2-6 V 1915), zapoczątkowujące ofensywę na froncie wschodnim. W okresie okupacji niemieckiej Gorlice były miejscem eksterminacji Polaków, Żydów i Cyganów. W 1940-42 niemcy utworzyli obóz pracy przymusowej dla Żydów (większość wywieziono do Buchenwaldu) i Polaków, a w 1941-42 getto (więźniów wywieziono do obozu w Płaszowie oraz do ośrodka zagłady w Bełżcu). Był to rejon szczególnie aktywnej działalności partyzanckiej.
Gorlice w 1975 zostały siedzibą powiatu będąc prężnym ośrodkiem przemysłowym. Obecnie na terenie Gorlic funkcjonuje dużo zakładów przemysłowych wśród których wymienić należy: rafineria ropy naftowej Glimar, Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych -Glinik-, zakłady sprzętu motoryzacyjnego, drzewne, ceramiki budowlanej, materiałów izolacyjnych, obuwnicze... . W północno-wschodniej części Gorlic znajduje się dzielnica przemysłowa Glinik Mariampolski, skupiająca na swoim terenie większość gorlickiego przemysłu.
      Gorlice to także miejsce licznych zabytków, tutaj mieści się Muzeum Regionalne, zawierające m.in. pamiątki po Ignacym Łukasiewiczu. Okolice tu są bardzo atrakcyjne turystycznie. Okres zimowy, to raj dla narciarzy, którzy mogą korzystać z tras zjazdowych na pobliskiej Magurze Małastowskiej. Jest to grzbiet górski w Beskidzie Niskim, na południowy-wschód od Gorlic o wysokości 846 m. W pobliżu znajduje się rezerwat krajobrazowy Kornuty (malownicza grupa skał z piaskowca magurskiego i stanowisko kosodrzewiny). Zalew Klimkówka - zbiornik retencyjny na Ropie utworzony 1994 o powierzchni przy maksymalnym piętrzeniu 310 ha, pojemności całkowitej 43,5 mln m3, maksymalnej wysokości piętrzenia 36,1 m. Oprócz walorów rekreacyjnych jest on wykorzystywany jako źródło wody dla Gorlic i ich ochrona przeciwpowodziowa.

      Najważniejsze postacie występujące na przestrzeni wieków od powstania miasta Gorlice.
Deresław Karwacjan- założyciel i właściciel miasta Gorlice
Następni właściciele to Aleksander Łentowski, Jan Nepomucyn, Mikołowscy, Lebowscy, Zdziechowscy, Dzieduszyccy, jak ipóźniejsi właściciele Teresa i Jan Pieniążek.
Ważną postacią jest też Marcin Kromer- biskup warmiński, historyk, geograf i dyplomata.
Ignacy Łukasiewicz-aptekarz, wynalazca lampy naftowej
Ksiądz Bronisław Świejkowski- kanonik, katecheta, komisarz rządowy, burmistrz Gorlic.
Henryk Klimantowicz- oficer z czasów powstania z zawodu inżynier drogowy, człowiek wielkiego serca- fundator szpitala w Gorlicach.

Powrót do strony głównej